Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын ээлжит сонгуулийн урьдчилсан дүн

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ | БАЯН-ӨЛГИЙ
bayanulgii@montsame.gov.mn
2020-10-16 11:25:12

Баян-Өлгий /МОНЦАМЭ/. Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь 39 мандаттай. 2020 оны аймгийн ИТХ-ын ээлжит сонгуульд урьдчилсан байдлаар МАН 23, АН 15, МАХН 1 суудал авлаа.

Сонгуулийн дүнг тойрог тус бүрээр хүснэгтээр танилцуулж байна. 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 1 дүгээр тойрог – Алтай сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

5 тай 5

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

2,011

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

2,011

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Мухамеджаны МИРАС (АН)

1,090

54.20%

Аулаятын АСЕТ (МАН)

842

41.87%

Шаривханы МУРАТ (МАН)

795

39.53%

Догсомын ТУЯА (АН)

565

28.10%

Охойн ДАМЫС (МАХН)

364

18.10%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

3,656

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

27

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 2 дугаар тойрог – Алтанцөгц сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

4 тай 4

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,429

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,429

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Шөндейн АЛГАБЕК (МАН)

712

49.83%

Ашикийн БАЙГАНАТ (АН)

675

47.24%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,387

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

42

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 3 дугаар тойрог – Баяннуур сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

5 тай 5

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

2,368

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

2,368

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Ахметийн ЕРБОЛ (МАН)

1,342

56.67%

Зархумын ОНГАР (МАН)

1,192

50.34%

Мерейханы ЖАНИБЕК (АН)

1,156

48.82%

Амений АЙБЕК (АН)

956

40.37%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

4,646

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

22

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн  4 дүгээр тойрог - Бугат сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

5 тай 5

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

2,008

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

2,008

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Хуанганы АРМАН (МАН)

1,119

55.73%

Есейн ТӨЛЕУ (АН)

786

39.14%

Мешелийн ХУАНЫШ (МАХН)

25

1.25%

Хумарын ГҮЛЖАН

17

0.85%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,947

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

61

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн  5 дугаар тойрог – Булган сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

7 тай 7

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

2,330

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

2,330

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Нухсатын ЕРЖАН (АН)

1,660

71.24%

Нуригийн БЕЙБИТХАН (МАН)

1,176

50.47%

Хазанайн БИГАВИЛ (АН)

971

41.67%

Бухарханы ЖАНБОЛАТ (МАН)

776

33.30%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

4,583

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

9

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 6 дугаар тойрог – Буянт сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

4 тай 4

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,331

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,331

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Балжиннямын ЭНХБОЛД (АН)

647

48.61%

Шадетийн СЕРИКБЕРГЕН (МАН)

425

31.93%

Саудабайн БАХЫТ

237

17.81%

Нанзаны МЭНДБАЯР (МАХН)

3

0.23%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,312

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

19

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 7 дугаар тойрог – Дэлүүн сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

12 тай 12

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

3,540

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

3,540

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Далелийн БАУЫРЖАН (МАН)

2,300

64.97%

Айпын АХЫЛБЕК (МАН)

2,166

61.19%

Мамбарын НУРСАУЛЕ (АН)

1,540

43.50%

Сагидолдагийн НУРЖАН (МАН)

1,510

42.66%

Алейханы НУРТУГАН (АН)

1,392

39.32%

Тилекийн АХЖАРХЫН (АН)

1,319

37.26%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

10,227

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

1

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульийн 8 дугаар тойрог Ногооннуур сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

8 тай 8

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

3,011

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

3,011

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Халиасхарын НУРБОЛАТ (МАН)

1,648

54.73%

Хозыханы НУРКА (МАН)

1,556

51.68%

Сыдыхын АСЫЛБЕК (МАН)

1,473

48.92%

Хавланы ШАНДАТ (АН)

1,304

43.31%

Хусманы МАЙРА (АН)

1,119

37.16%

Сайпгалигийн РАХАТ (АН)

997

33.11%

Абайн АЗАТ

177

5.88%

Дөрбетханы БЕЙБИТ

163

5.41%

Хатпагийн БЕКБОЛАТ

142

4.72%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

8,579

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

5

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 9 дүгээр тойрог – Цагааннуур тосгон:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

748

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

748

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Даутын ЕСБОЛАТ (МАН)

378

50.53%

Айкөлбайн АРЫСТАН (АН)

363

48.53%

Хажыханы ӨМИРБЕК (МАХН)

1

0.13%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

742

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

6

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 10 дугаар тойрог – Сагсай сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

7 тай 7

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

2,491

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

2,491

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Зейнелханы ИСАГУЛ (МАН)

1,649

66.20%

Секейн ХОНАЕВ (МАН)

1,552

62.30%

Торпагийн МУРАТ (АН)

1,014

40.71%

Хавашын ТАБЫСХАН (АН)

609

24.45%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

4,824

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

22

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн  11 дүгээр тойрог – Толбо сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

6 тай 6

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

2,167

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

2,167

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Конторбайн ЖАНДОС (АН)

1,363

62.90%

Ханайн ХУАНЫШ (МАН)

1,073

49.52%

Хавалын НАЗИМГҮЛ (МАН)

966

44.58%

Маратын АМАНБЕК (АН)

818

37.75%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

4,220

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

8

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 12 дугаар тойрог – Улаанхус сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

11 тай 11

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

4,074

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

4,074

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Тайраны ЖАНБОЛАТ (АН)

2,343

57.51%

Дүкений МАРАЛБЕК (МАН)

2,122

52.09%

Хабылын МҮПТИ (АН)

2,065

50.69%

Ахмадиягийн КАМЕЛИЯТ (МАН)

2,033

49.90%

Болатын ЕРКЕБУЛАН (МАН)

1,826

44.82%

Карибайн БАГДАУЛЕТ (АН)

1,726

42.37%

Ахбапигийн КЕНШИЛИК (МАХН)

7

0.17%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

12,122

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

4

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 13 дугаар тойрог Цэнгэл сум:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

9 тай 9

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

4,721

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

4,721

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Ахайн ЖАНБОТА (АН)

2,477

52.47%

Бакелийн АЛЬХАСЕН (МАН)

2,455

52.00%

Батиханы БАЙБОЛАТ (МАН)

2,328

49.31%

Адилийн АСЫЛБЕК (МАН)

2,314

49.02%

Көлтайн АБАЙ (АН)

2,292

48.55%

Шайханы БЕКБОЛАТ (АН)

2,093

44.33%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

13,959

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

16

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 14 дүгээр тойрог – Өлгий сумын 1 дүгээр баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,336

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,336

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Шаривын ЖАНДОС (АН)

662

49.55%

Бихумарын ТӨЛЕУБЕК (МАН)

472

35.33%

Зулкапилийн БЕРИКБОЛ (МАХН)

178

13.32%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,312

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

24

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 15 дугаар тойрог – Өлгий сумын 2 дугаар баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,179

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,179

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Хавдырашын МАНЧУК (МАН)

853

72.35%

Алтанбайн БЕЙБИТ (АН)

275

23.32%

Шанайн ИГИЛИК (МАХН)

49

4.16%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,177

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

2

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 16 дугаар тойрог – Өлгий сумын 3 дугаар баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,295

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,295

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Сансазбайн МУРАТ (АН)

744

57.45%

Баделханы КӨКСЕГЕН (МАН)

539

41.62%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,283

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

12

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн  17 дугаар тойрог – Өлгий сумын 4 дүгээр баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,320

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,320

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Жүсрэний АДАЛБЕК (МАН)

805

60.98%

Сүхээгийн ОЮУНДЭЛГЭР (АН)

486

36.82%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,291

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

29

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 18 дугаар тойрог – Өлгий сумын 5 дугаар баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,323

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,323

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Хузкейн ДАРМЕН (АН)

650

49.13%

Муратын ГАЛЫМБЕК (МАН)

537

40.59%

Зулпайн БАТЫРБЕК (МАХН)

119

8.99%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,306

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

17

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн  19 дүгээр тойрог – Өлгий сумын 6 дугаар баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,446

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,446

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Хабиданы ӨМИРГҮЛ (МАН)

846

58.51%

Рахметийн ГАЖАЙВ (АН)

591

40.87%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,437

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

9

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн  20 дугаар тойрог – Өлгий сумын 7 дугаар баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

294

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

294

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Абейн ШАЙМУРАТ (АН)

188

63.95%

Болатын УУГАНБААТАР (МАН)

106

36.05%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

294

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

0

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 21 дүгээр тойрог – Өлгий сумын 8 дугаар баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,122

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,122

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Хавдуалигийн АСЫЛБЕК (МАХН)

484

43.14%

Бугыбайн БЕКБОЛАТ (АН)

329

29.32%

Жанибекийн АСЕЛ (МАН)

306

27.27%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,119

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

3

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн  22 дугаар тойрог – Өлгий сумын 9 дүгээр баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,464

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,464

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Торгайн ХУДАЙБЕРГЕН (АН)

747

51.02%

Хажнабигийн БЕРДМУРАТ (МАН)

681

46.52%

Тогтолханы НУРАМГҮЛ (МАХН)

20

1.37%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,448

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

16

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 23 дугаар тойрог – Өлгий сумын 10 дугаар баг:   

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,380

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,380

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Зулхарнайн ЖОЛАУШЫБАЙ (АН)

708

51.30%

Батайн АНАРГҮЛ (МАН)

655

47.46%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,363

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

17

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 24 дүгээр тойрог – Өлгий сумын 11 дүгээр баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,134

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,134

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Асхабылын ДАНАБЕК (МАН)

620

54.67%

Акремханы АХЖАРХЫН (АН)

491

43.30%

Оханы АКИЛБАЙ (МАХН)

18

1.59%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,129

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

5

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 25 дугаар тойрог – Өлгий сумын 12 дугаар баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,193

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,193

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Есентайн ЗАНГАР (АН)

676

56.66%

Байгабылын ПЕРНЕБЕК (МАН)

506

42.41%

Мектепийн МАНАРБЕК (МАХН)

8

0.67%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,190

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

3

 

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 26 дугаар тойрог – Өлгий сумын 13 дугаар баг:

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо:

1 тай 1

100.00%

Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо:

1,306

 

Санал өгсөн сонгогчдын тоо:

1,306

 

Хүчингүй саналын хуудасны тоо:

0

 

Шаривын ХАВЫЛ (МАН)

612

46.86%

Аргынбайн АЙЖАН (АН)

608

46.55%

Харапатын БОЛАТБЕК (МАХН)

84

6.43%

Нийт хүчинтэй саналын тоо:

1,304

 

Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо:

2

 

Холбоотой мэдээ