Зөрчил гаргасан 952 иргэнд торгууль ногдуулжээ

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ | ДУНДГОВЬ
altantogos888@gmail.com
2019-02-14 11:14:31
altantogos

Дундговь /МОНЦАМЭ/. “Сар шинэ-2019” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд давхардсан тоогоор цагдаагийн газрын 303 алба хаагч батлагдсан эргүүлийн 6 чиглэлд эргүүл хяналт шалгалт хийж,  1895 иргэн,  254 байгууллагын харуул манааг шалгаж, зөрчилтэй байсан  952 иргэнд 25.761.500 төгрөг, 1 байгууллагад 200.000 мянган төгрөгийн торгууль тус тус оногдуулжээ.

Дундговь аймгийн цагдаагийн газрын даргын тушаалаар бие бүрэлдэхүүнийг 2019 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 11-ний хүртэл цагаан сарын өдрүүдэд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэгт шилжин ажилласан байна.

Тус баярын өдрүүдэд Цагдаагийн газарт иргэд, аж ахуйн нэгжээс нийт 23 гомдол мэдээлэл ирснээс 7 нь гэмт хэргийн шинжтэй, 5 нь зөрчлийн шинжтэй дуудлага байжээ.

Цагдаагийн газраас арга хэмжээ эхэлснээс хойш 61 хэргийг нөхөн илрүүлж, сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, сэрдэгдсэн этгээд нийт 25 эрэн сурвалжлах ажиллагааг зохион байгуулан олж тогтоосон байна. 

Холбоотой мэдээ