Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн асуудлаар хамтарна

Монголын мэдээ | Боловсрол
bolor@montsame.mn
2022-01-27 18:06:25

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Шинжлэх Ухааны Академи “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн төв”-тэй хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.  


Энэхүү санамж бичигт ШУА-ийн ерөнхийлөгч Д.Рэгдэл, “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн төв”-ийн захирал Б.Батхүү нар өнөөдөр гарын үсэг зурсан юм.

ШУА-ийн харьяа хүрээлэнгүүд болон Судалгаа, хөгжлийн төвийн эрдмийн хамт олон, тэдний материаллаг баазад түшиглэн хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг хамтран гүйцэтгэх, үнэлэлт дүгнэлт, зөвлөмжөөр хангах, мөн хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарт шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн уялдаа холбоог хангах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд тус санамж бичгийн  зорилго оршиж байгаа юм.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд дараах чиглэлээр ажиллахаар тусгажээ. Үүнд:

 ·Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын үйл ажиллагаанд тулгамдсан асуудлыг эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгаанд тулгуурлан шийдвэрлэх боломжит гарцыг тодорхойлох;

· Эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгаа, хөгжүүлэлтийн салбар дундын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;

·Шинжлэх ухаан, судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнг хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд чиглэсэн хамтарсан инновац, технологийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх;

·Олон улсад өрсөлдөх чадвартай салбарын үйлдвэрлэлийг инновацад тулгуурлан хөгжүүлэх зорилтыг хангахын тулд судалгаа, шинжилгээ, шинэ санаа, оюуны бүтээл, брэндэд тулгуурласан гадаад зээлд чиглэсэн, импортыг орлох үйлдвэрлэлийг кластерын зарчмаар хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

·Салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн технологи дамжуулал, стандартын нэвтрүүлэлт, туршилт судалгааг гүйцэтгэх;

·Судалгааны лаборатори, багаж тоног төхөөрөмжийг харилцан ашиглах замаар ашиглалт, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дундын судалгааны лаборатори, төв байгуулах чиглэлд эрмэлзэх;

·Салбар дундын, байгууллага хоорондын хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэх мэт ажлууд тусгажээ. 


ХХААХҮЯ-ны дэргэдэх “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн төв” нь  салбарын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгаа туршилт, инкубаци, шинжлэх ухааны ололт, дэвшилтэт техник технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, дамжуулах, сурталчлах, мэдээ мэдээллээр хангах чиг үүрэг бүхий зөвхөн төрийн хэрэгцээнд зориулсан сургалт, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн өмчит улсын төсөвт үйлдвэрийн газар юм.

Холбоотой мэдээ