Хууль бусаар ажлаас халагдсан албан тушаалтнуудад төсвөөс 1,3 тэрбум төгрөг нөхөн олгожээ

МОНГОЛЫН МЭДЭЭ | ХУУЛЬ
nandintsetseg@montsame.gov.mn
2020-05-11 11:31:46
NandiaMontsame

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Авлигатай тэмцэх газраас 2017-2019 онд хууль бусаар нийтийн албанаас халагдаж чөлөөлөгдөн шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажилд эргүүлэн томилсон, нөхөн олговор олгосон байдалд судалгаа, дүн шинжилгээ хийжээ.


Судалгааны дүнгээс харахад, 2017-2019 онд төрийн албанаас хууль бусаар халагдаж, буцаан томилогдохоор шүүхийн шийдвэр гарсан нийт 796 албан тушаалтан байна. Тэдэнд ажилгүй байх хугацааны цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөхөд нийт 4.094.000.000 /дөрвөн тэрбум ерэн дөрвөн сая төгрөг/ төгрөгийн нөхөн олговор олгох шүүхийн шийдвэр гарчээ. Дээрх төлбөрийн 1,3 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс зарцуулсан нь төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар, үр ашиггүй зарцуулсан, улмаар төсөвт зохиомол хүндрэлийг учруулж байна гэж АТГ үзэж байна. 


Хууль бусаар нийтийн албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн, шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажилд эгүүлэн томилогдсон, нөхөн олговор олгосон байдалд хийсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн улсын төсвөөс 1,3 тэрбум төгрөгийг буруутай албан тушаалтнаас гаргуулах шаардлагатай.


Иймд АТГ-аас Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103.3-т “...гэм буруутай албан тушаалтнаар хохирлыг төлүүлэх үүргийг төрийн аудитын байгууллага хариуцна” гэж заасны дагуу Үндэсний аудитын газарт асуудлыг тавьж, шийдвэрлүүлэхээр албан бичиг хүргүүлжээ.

Холбоотой мэдээ