Мэс заслын тасгийн эмч, сувилагч, асрагчийн 30 хувь В, С вирустэй

МОНГОЛЫН МЭДЭЭ | ЭРҮҮЛ МЭНД
dusem11@yahoo.com
2015-12-08 09:54:05

МХЕГ-аас Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын хөдөлмөрийн нөхцөлд тандалт судалгааны асуумжийн дүнгээр мэс заслын тасгийн ажилчдын 30 хувьд нь В,С вирус илэрчээ. 

Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн байдлын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, эрсдлийн үнэлгээнд хамруулах зорилготой энэ тандалт судалгааг энэ оны 8 дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд хийсэн юм. Судалгаанд бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв, 14 аймгийн эмнэлгийн мэс засал, төрөх эмэгтэйчүүд, халдвартын тасгийн 537, Улаанбаатар хотын  томоохон зургаан эмнэлгийн 340, нийт 877 эмч, сувилагч, асрагч хамрагджээ.

“Тандалт судалгааны асуумжаас үзвэл халдварт, төрөх эмэгтэйчүүд, мэс заслын тасгийн ажилчдын 30 хувьд нь В,С вирус илэрсэн, 13 хувь нь  ямар нэг халдварт өвчнөөр өвдсөн, 84 хувь нь ажиллах үед эрүүл мэндийн зовиур илэрдэг, 26 хувь нь хөдөлмөрийн чадвараа түр алдаж байжээ. Эмч, ажилтнууд ажлаа хийж байхдаа өвчтэй хүн, эд юмс, эмгэг төрөгч нян тээгчээс халдвар авдаг байна” хэмээн МХЕГ-аас мэдэгдлээ.

Хөдөлмөрийн нөхцлийг судлах, мэргэжлийн өвчнийг илрүүлэх, оношлох, хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээх чиглэлээр учир дутагдалтай, ажлын байрнаас шалтгаалсан халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажил хангалтгүй, жил бүр  эрүүл мэндийн үзлэг хийдэг ч нэр төдий, үр дүн, чанарын хувьд хангалтгүй, шаардагдах хөрөнгө мөнгө нь хүрэлцээгүй, мэргэжлийн боловсон хүчин байхгүй нь тодорхой болжээ.

Ариутгал, халдваргүйтгэлд онцгой хортой хлор агуулсан бодис хэрэглэдэг. Мөн бусад эмийн бодис зэргээс болж гар нь загатнах, улайх, харшил өгөх зовиур илэрдэг тухай хамрагдагчид хариулсан нь химийн бодисоос үүдэлтэй амьсгалын замын архаг хордлогод өртөх эрсдэл өндөр байгааг харуулж байна. Судалгааны дүнгээс үзэхэд эрүүл мэндэд нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлийн үнэлгээгүй, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнг тооцдоггүй, ажлын байрны агааржуулалт хангалтгүй, ажилладаггүй зэрэг дутагдал илэрлээ. Мөн В, С вирусын илрэлтийг судалж эх үүсвэрийг тогтоох шинжилгээнд ажилчдыг хамруулсан ч эрүүлжүүлэх  ажил хангалтгүй байна.

Тандалт судалгааны дүнг МХЕГ-ын дэд даргын зөвлөлийн 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хурлаар хэлэлцжээ. Ажиллагсдын хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл мэндийн байдалд нарийвчилсан судалгаа хийх, шаардлагатай шинжилгээнүүдийг бүрэн хийж хянаж байх, эрүүлжүүлэх, хувийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангах шаардлагатай гэж үзжээ. Мөн төсвийн байгууллагууд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, эрүүл ахуйг сайжруулах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0,5 хувийг зарцуулж байх зэргийг Эрүүл мэнд, спортын яам, холбогдох байгууллагад хүргүүлж шийдвэрлэхээр тогтов.

Энэ оны байдлаар манай улсад тусламж үйлчилгээний гурван шатлалаар 1256 эмнэлэг, хувийн хэвшлийн 587 эмнэлэг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд 34 мянга гаруй эмч, ажиллагсад ажиллаж байна. Эдгээрээс 7079 нь их эмч, 8359 нь сувилагч, 3003 нь бага эмч байна.

Д.Өлзий

Холбоотой мэдээ